Privacyverklaring

HealthYENergized, gevestigd te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Y.Y. (Yennie) Lam is de Functionaris Gegevensbescherming van HealthYENergized en zij is te bereiken via yen@healthyenergized.nl en 06-4198 2229

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

HealthYENergized verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mail adres;
– Bankrekeningnummer;
– Gezondheid en leefstijl.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HealthYENergized verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Ras;
– Seksuele leven;
– Gezondheid;
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@healthyenergized.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– Biometrische gegevens;
– Genetische gegevens;
– Gezondheid.

Over jouw dossier heeft HealtYENergized een geheimhoudingsverplichting.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HealthYENergized verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Eventueel verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren;
– Relatiebeheer;
– Opbouw van jouw dossier, wat wettelijk verplicht is voor een therapeut;
– Dienstontwikkeling;
– Het bepalen van strategie en beleid;
– Zonodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot HealthYENergized, haar relatie en haarzelf.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

HealthYENergized neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HealthYENergized) tussen zit. HealthYENergized gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– XXX, voor het bijhouden van klantenbestand en opbouw van klantendossier.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HealthYENergized bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In het kader van de Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) zijn wij genoodzaakt jouw dossier 20 jaar te bewaren volgens bewaarplicht.

Verder hanteert HealthYENergized de bewaartermijn van 7 jaar voor haar uitgegeven facturen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HealthYENergized verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor Suppletie service geschiet een nodige account bij de leverancier, hiervoor zal ik jou expliciet vragen/mededelen voor gebruik van jouw persoonlijke gegevens omtrent het account aanmaakt. Hiermee ligt de verantwoordelijkheid weer bij de cliënt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HealthYENergized gebruikt functionele cookies of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekst bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HealthYENergized gebruikt cookies met puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze kunnen optimaliseren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HealthYENergized en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@healthyenergized.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

HealthYENergized wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HealthYENergized neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@healthyenergized.nl. Gezien het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van overdracht van informatie via e-mail niet 100% garanderen.

 

Bezoek adres

Stevinstraat 65
2587 EB  Den Haag
Bereikbaar met auto & OV

Social Media 

Openingstijden
(Uitsluitend op afspraak)

Contactgegevens

- Bel: 06 4198 2229
- Whatsapp: zie knop rechtsonder
- E-mail: info@healthyenergized.nl

HealthYENergized

KvK: 8015 4840
BTW: NL 0033 9980 4B02
ABG praktijk: 9007 1100
ABG zorgverlener: 9011 2442
VBAG: 2210 9015
RBCZ: 2201 73R

Chat openen
Stel hier je vraag
Stel hier je vraag